Lan tỏa không gian văn hóa Hồ Chí Minh trong cộng đồng doanh nghiệp

Một không gian văn hóa Hồ Chí Minh của cộng đồng doanh nhân vừa được giới thiệu tại trụ sở Tạp chí Doanh nhân Sài Gòn, TP.HCM. Doanh nhân, sinh viên, những người khởi nghiệp có thêm không gian tìm hiểu, học hỏi về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV