Lan tỏa Không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Ngày 22/9, tại di tích lịch sử Chùa Long Hoa, Quận 7 đã chính thức khai mạc Không gian văn hóa Hồ Chí Minh, giúp tăng ni, bà con phật tử dễ dàng tiếp cận, nghiên cứu, học tập theo phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức