Lan tỏa giá trị cuốn sách của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong tuổi trẻ khối các cơ quan Trung ương

Tại Hà Nội, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Khối các cơ quan Trung ương tổ chức diễn đàn "Tuổi trẻ Khối các cơ quan Trung ương kiên quyết phòng, chống tham nhũng, tiêu cực".

Nguồn: Trung tâm Tin tức