Ký ức bất ngờ - Tập 7

Ký ức bất ngờ tập 7 là tập hợp những khoảnh khắc thú vị của các khách mời xuất hiện trong chương trình từ tập 1 đến tập 6. 

Ký ức bất ngờ - 20g30 thứ Sáu hàng tuần trên HTV7.
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g20 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7