Khuôn mặt đáng tin - Tập 20

Liên tục được quân sư Đại Nghĩa “chỉ điểm”, Dương Lâm đem về số tiền cao nhất trong các tập đặc biệt - 8.024.000 sau khi “đập heo bất chấp”.

Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
19g - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9
19g - Thứ Hai - HTV7
22g30 - Chủ Nhật - HTV7