Khuôn mặt đáng tin - Tập 19

Thường được đàn em khen ngợi là trưởng thành, suy nghĩ sâu sắc và từng trải, nhưng khi “cô Thúy” xuất hiện, những nhận định trên dường như không còn liên quan đến Đức Thịnh.

 Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7. 

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g20 - Thứ Tư - HTV7