Khuôn mặt đáng tin - Tập 16

Trong vòng thi đặc biệt, Lê Lộc phũ phàng: "Em chọn anh Gin vì anh Gin nhìn thành thật hơn anh Will" - khiến Will "giận tím người" trước tình cảm anh em "không hề bền lâu". 

Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7.  

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Năm - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
21g15 - Thứ Ba - HTV9