Khuôn mặt đáng tin - Tập 14

Ba "nam thần" của tập 14 là Đại Nhân, Thanh Duy và TiTi đã có màn phán đoán "chất như nước cất" cùng sự trợ giúp gây hoang mang từ Đức Thịnh, Lâm Vỹ Dạ và Dương Lâm.

Khuôn mặt đáng tin - 21g30 thứ năm trên kênh HTV7.  

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g - Thứ Hai - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9