Khúc hát se duyên - Tập 9

Nguyễn Nhật Minh mời Yến Nhi chơi trò chơi Mario phiên bản người thật bằng cách tự mình hóa thân thành Mario. Với sự “điều khiển” của Yến Nhi, Nhật Minh đã hoàn thành trò chơi và bày tỏ “Mario giải cứu công chúa, còn anh đã giải cứu em”.

Tập 10 của "Khúc hát se duyên" phát sóng vào lúc 20g35, thứ tư (16/5) trên kênh HTV7.
Video Chương trình khác
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g50 - Thứ Tư - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7