Không tin vào mắt khi thấy Quân - Vương làm hòa

Lần đầu tiên chứng kiến Quân và Vương hòa thuận, cùng ngồi lại bàn luận về các mẫu thiết kế, ông Bảy như không tin vào mắt mình. Mặc dù cha vẫn còn so sánh mình với Quân, Vương đã không còn khó chịu và trút giận vô cớ lên Quân nữa. 

"Dưới bóng bình yên" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7. 

Video Chương trình khác
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Ba - HTV7
21g10 - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Tư - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7