Không làm thay thí sinh khi đăng ký xét tuyển đại học

Để bảo đảm cho công tác xét tuyển đại học, cao đẳng ngành giáo dục mầm non năm 2022 chính xác, Bộ GD&ĐT tạo đề nghị các sở giáo dục và đào tạo chỉ đạo các trường THPT mở các phòng máy tính có nối mạng Internet để thí sinh đăng ký nguyện vọng xét tuyển.

Nguồn: Trung tâm Tin tức