Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật

Chuyên mục Không gian văn hóa Hồ Chí Minh trên lĩnh vực văn học, nghệ thuật là nơi cung cấp các dữ liệu về các tác phẩm văn học, nghệ thuật trên các lĩnh vực âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, múa, văn học, nhiếp ảnh, mỹ thuật, văn học...

Lan tỏa tác phẩm âm nhạc mới về Bác góp phần xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Giải thưởng sáng tác, quảng bá các tác phẩm văn học, nghệ thuật chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh được Ban Tuyên giáo Thành ủy Thành phố Hồ Chí Minh tham mưu tổ chức từ năm 2008, đến nay giải thưởng đã tổ chức 6 đợt trao giải với hàng trăm tác phẩm đạt giải cao trên các lĩnh vực: âm nhạc, sân khấu, điện ảnh, văn học, múa, nhiếp ảnh, mỹ thuật. 

Từ năm 2021, Ban Tuyên giáo Thành ủy phối hợp các đơn vị thực hiện các sản phẩm và chương trình nhằm tuyên truyền, quảng bá các tác phẩm đạt giải rộng rãi trong các tầng lớp nhân dân, góp phần đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và hướng đến xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh “làm cho tư tưởng, đạo đức, phong cách và sự nghiệp của Chủ tịch Hồ Chí Minh thấm sâu vào người dân thành phố, là một nguồn sức mạnh đặc thù của con người thành phố mang tên Bác” theo Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ TPHCM lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 - 2025. 

Trang tin điện tử Đảng bộ Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng giới thiệu đến quý bạn đọc các MV (Music video) ca nhạc. Đây là những tác phẩm sáng tác mới về Chủ tịch Hồ Chí Minh, các tác phẩm đạt Giải thưởng sáng tác và quảng bá tác phẩm văn học, nghệ thuật, báo chí chủ đề “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh” giai đoạn 2010 – 2020 và 2020 – 2025.

Mời bạn đọc vui lòng truy cập TẠI ĐÂY.


 
 
Thành ủy TP.HCM