Không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại Đảng ủy Tổng công ty Điện lực TPHCM

Không gian văn hóa Hồ Chí Minh được đặt tại tầng 22, trụ sở Tổng công ty Điện lực TPHCM (số 35 Tôn Đức Thắng, phường Bến Nghé, Quận 1).

 
Thành ủy TP.HCM