Không gian văn hóa Hồ Chí Minh góp phần xây dựng văn hóa, con người Thành phố

Tất cả người dân đang sinh sống, làm việc, học tập tại Thành phố Hồ Chí Minh là chủ thể xây dựng, sáng tạo và thụ hưởng “không gian văn hóa Hồ Chí Minh” trên thành phố mang tên Bác.

 

Thành ủy TP.HCM