“Không gian Bác Hồ với thiếu nhi”: Mô hình nhân rộng không gian Hồ Chí Minh cho thiếu nhi tại cơ sở

“Không gian Bác Hồ với thiếu nhi” tại Nhà Thiếu nhi TP.HCM là một công trình, giải pháp của Ban Thường vụ Thành Đoàn - Hội Đồng Đội thành phố trong việc triển khai xây dựng “Không gian văn hóa Hồ Chí Minh” dành cho đội viên, thiếu nhi trên địa bàn TP.

 
Thành ủy TP.HCM