Khoảnh khắc cuộc đời - Vũ Thị Hồng Phúc

"Hạnh phúc của tôi là được nhìn thấy cây cầu đầu tiên được xây dựng năm 2017 ở Đồng Tháp" - Giám đốc dự án "Chuỗi cầu gieo duyên".

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7