Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 615

Lý Ngô là một trong số ít những bạn trẻ đầu tiên hưởng ứng lời kêu gọi giới văn nghệ sĩ tham gia hỗ trợ cộng đồng của MC Quỳnh Hoa, ngay tại thời điểm Thành phố gặp nhiều khó khăn nhất trước làn sóng dịch thứ 4.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
17g40 - Thứ Sáu - HTV9