Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 611

Luôn sống vì mục đích bảo vệ môi trường xanh - sạch - đẹp, chị Mỹ Hương mở một công ty cung cấp bao bì bằng giấy để giảm lượng rác thải nhựa và gọi đó là “kinh doanh xanh”. Đối với chị Hương, từ những việc làm nhỏ sẽ hình thành ý thức của cả cộng đồng.

Khoảnh khắc cuộc đời  - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ 2 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7