Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 357

Có hai khoảnh khắc khiến Tony Coffey trở thành người dạy sơ cấp cứu tại Việt Nam. Đó là từ hai tai nạn, một là sự cố của con gái ông, hai là sự qua đời của một em bé Việt Nam.
Video Chương trình khác
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
Những chương trình ca nhạc trên sóng HTV
19g - Chủ Nhật - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7