Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 357

Có hai khoảnh khắc khiến Tony Coffey trở thành người dạy sơ cấp cứu tại Việt Nam. Đó là từ hai tai nạn, một là sự cố của con gái ông, hai là sự qua đời của một em bé Việt Nam.
Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
Các TV show về tình yêu
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7