Khoảnh khắc cuộc đời - Tập 355

Gắn bó với lớp học đặc biệt cho các bệnh nhi ung thư tại Bệnh viện Ung bướu TP.HCM, cô Đinh Thị Kim Phấn nhận ra rằng mình không chỉ đến đó để dạy học, mà còn đến để học cách san sẻ yêu thương.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Hai - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Sáu - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
21g55 - Thứ Tư - HTV7