Khoảnh khắc cuộc đời - Nguyễn Thanh Tuất

Nguyễn Thanh Tuất là tác giả sách và giám đốc vận hành doanh nghiệp. Sau thời gian miệt mài chăm chỉ viết sách, bản thảo của anh đã được duyệt và khoảnh khắc đó đã thay đổi cuộc đời anh.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
21g55 - Thứ Tư - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7