Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 91

Anh Phạm Văn Dương đã sáng tạo ra Babaza - công cụ kết nối cho rất nhiều người lao động có được việc làm tốt và các nhà tuyển dụng có được nhân viên giỏi. 

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Các chương trình truyền hình thực tế dành cho người trẻ
20g35 - Thứ Ba - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7