Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 554

Yêu bản thân và yêu cả những khuyết điểm của bản thân mình. Luôn tin vào điều tử tế và sống tử tế với tất cả mọi người đó chính là thông điệp của nhà văn Trà My. 

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

 
Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Hai - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9
20g20 - Thứ Năm - HTV7