Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 453

"Khoảnh khắc cuộc đời" tập 453 đã có cuộc trò chuyện cùng nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc, "cha đẻ" của chiếc máy trợ thở MV20 - dòng máy thở đa năng đặc biệt điều trị bệnh COVID-19.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
20g35 - Thứ Ba - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7