Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 453

"Khoảnh khắc cuộc đời" tập 453 đã có cuộc trò chuyện cùng nhà sáng chế Trần Ngọc Phúc, "cha đẻ" của chiếc máy trợ thở MV20 - dòng máy thở đa năng đặc biệt điều trị bệnh COVID-19.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g45 - Thứ Sáu - HTV9
21g55 - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
20g - Chủ Nhật - HTV2
21g30 - Thứ Năm - HTV7