Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 331

Hành trình hai mươi năm được bắt đầu bằng một thử thách. Hai mươi năm sau, thành quả mà thầy Nguyễn Minh Hoàng nhận được không chỉ là bằng khen, giấy khen, kỷ niệm chương... mà là sự phát triển của một mô hình đội nhóm đặc biệt được duy trì đến F20.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
20g35 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7