Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 330

Mỗi người con đất Việt đều chọn cho mình cách thể hiện tình yêu quê hương. Đối với Võ Hoàng Phương Uyên, cô đều hướng đến gìn giữ những tinh hoa hồn Việt cho từng tác phẩm nghệ thuật của mình.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV2
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - kênh HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7