Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 299

Trước khi bắt đầu nghiệp diễn, Ngọc Phước là một nhân viên văn phòng, một giáo viên dạy thêm tiếng Anh.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g55 - Thứ Hai đến thứ Năm - HTV7
17g40 - Thứ Sáu - HTV9