Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 298

Trong 20 năm qua, Vân An luôn làm việc với phòng thu, micro, cùng những câu chuyện trên sóng phát thanh... Đó là công việc gắn bó với chị như một cái duyên, tiếp nối truyền thống gia đình.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Ba - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7