Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 298

Trong 20 năm qua, Vân An luôn làm việc với phòng thu, micro, cùng những câu chuyện trên sóng phát thanh... Đó là công việc gắn bó với chị như một cái duyên, tiếp nối truyền thống gia đình.

"Khoảnh khắc cuộc đời" - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9.

Video Chương trình khác
20g35 - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7