Khoảnh khắc cuộc đời - Mùa 2 - Tập 242

Không chỉ chữa bệnh, Nguyễn Quốc Vụ Khanh còn nỗ lực chữa lành tâm hồn cho những bệnh nhân của mình, bằng một nguồn năng lượng vô cùng tích cực. 

Khoảnh khắc cuộc đời, 22g45 hàng ngày trên HTV9.

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
22g - Thứ Bảy - HTV9
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9