Khoảnh khắc cuộc đời - Lê Vũ Tân

Lê Vũ Tân - vị bác sĩ Nam khoa được chấp thuận và hoàn thành chương trình đào tạo Fellowship Nam khoa tại Hoa Kỳ. 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
20g - Thứ Bảy - HTV7
19g - Thứ Tư - HTV7
21g - Thứ Hai - HTV7
20g45 - Thứ Sáu - HTV9