Khoảnh khắc cuộc đời - Huỳnh Văn Dương

Ông chủ trẻ Huỳnh Thắng mở doanh nghiệp đầu tiên sản xuất chế biến các sản phẩm tại Đồng Tháp. Sản phẩm công ty anh phân phối tại các siêu thị và chợ trong nước và các nước khác như: Indonesia, Lào, Campuchia, Thái Lan... 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên kênh HTV9. 

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ 6 - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g - Thứ 7 - HTV7