Khoảnh khắc cuộc đời 2023 - Sala Tâm

Là một Thạc sĩ Tâm lý nhưng Sala Tâm từng bị trầm cảm trong một khoảng thời gian. Chị đã phải ngừng công việc và trị liệu tâm lý cũng như chữa lành cho chính mình. Từ đó, chị cho ra đời quyển sách “Càng sâu tới đáy, càng gần hồi sinh”. 

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hằng ngày - HTV9

Video Chương trình khác
21g30 - Thứ Năm - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
20g25 - Thứ Sáu - HTV7