Khoảnh khắc cuộc đời 2023 - Phan Đăng Sơn

Từng là người có sức khỏe không tốt, anh Phan Đăng Sơn đã có những chuyển biến tích cực, nhờ bộ môn chạy bộ.

Video Chương trình khác
20g20 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV7
21g20 - Thứ Tư - HTV7
21g30 - Thứ Ba - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7