Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Diễn viên Nguyên Bảo

Luôn nhìn về phía trước, diễn viên, người dẫn chương trình Nguyên Bảo đã chấp nhận tất cả khó khăn, vượt qua mọi thứ và đạt được thành tựu của ngày hôm nay. Cùng lắng nghe chia sẻ của anh trong “Khoảnh khắc cuộc đời”. 

Khoảnh khắc cuộc đời -  22g45 - HTV9

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
20g30 - Thứ Hai - HTV7
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7