Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Đạo diễn Yunbin

Yunbin – đạo diễn của phim “Trái cấm”, nhưng cũng chính sự thành công từ bộ phim vô tình khiến anh thấy áp lực. Tại “Khoảnh khắc cuộc đời”, Yunbin mang đến câu chuyện như thế nào? Và điều gì khiến đạo diễn trẻ phải rơi nước mắt tại trường quay?

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hằng ngày - HTV9 

Video Chương trình khác
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
21g - Thứ Bảy - HTV9
21g10 - Thứ Ba - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7