Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Châu Tự Trọng

Châu Tự Trọng từng có khoảng thời gian trượt dài trong bế tắc vì không tìm thấy ánh sáng cho cuộc đời, nhưng khi biết đến trầm hương, anh đã vực dậy để tìm kiếm lối thoát cho mình.

Khoảnh khắc cuộc đời - 22g45 hàng ngày trên HTV9.

 
Video Chương trình khác
21g - Thứ 2 - HTV7
10g15 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Chủ Nhật - HTV7
19g - Chủ Nhật - HTV7
Tháng 8/2021 - HTV7