Khoảnh khắc cuộc đời 2022 - Rich Nguyễn

Chuyên gia trang điểm Phước Giàu (Rich Nguyễn) chia sẻ tại “Khoảnh khắc cuộc đời”: “Trang điểm là niềm đam mê để tôi khẳng định giá trị của bản thân”. Luôn nỗ lực và mang đến năng lượng tích cực, Rich Nguyễn đã theo đuổi đam mê như thế nào để thành công? 

“Khoảnh khắc cuộc đời” - 22g45 hằng ngày - HTV9 

 
Video Chương trình khác
Tháng 8/2021 - HTV7
20g35 - Thứ Tư - HTV7
20g30 - Thứ Năm - HTV7
20g45 - Thứ Hai - HTV7
22g - Thứ Sáu - HTV9
19g - Thứ Tư - HTV7