Khi vợ vắng nhà - Tập 18

Tập 18 chương trình “Khi vợ vắng nhà” có sự tham gia của chị Thùy Trang, anh Lê Khâm và bé Gia Khiêm (Su). 

Khi vợ vắng nhà - 20g Thứ Bảy - HTV7

Video Chương trình khác
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g10 - Thứ Tư - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g30 - Thứ Năm - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Bảy - HTV9