Khi em nói, chúng ta chia tay!

Những tấm hình chụp Khánh Vân và Thế Mây trở thành cái cớ hoàn hảo để bà Tuyết "chụp mũ" cho cô tội danh ngoại tình. Khánh Vân không thể biện minh cho bản thân, Phi Long lại không sẵn lòng tin tưởng vợ. Cái kết đau lòng cuối cùng đã xảy ra...

Phim "Bống thời 4.0" - 19g30 thứ Hai, Ba, Tư hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
Đưa khán giả đi khắp bốn phương cùng HTV
20g25 - Thứ 6 - HTV7
20g45 - Thứ Bảy - HTV9
19g30 - Thứ Bảy - HTV7
21g - Thứ 2 - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV9