Khi các cô nàng cải lương bị "bóc phốt"

Các tật xấu của các nàng đã bị các anh "bóc phốt" không thương tiếc tại "Tâm đầu ý hợp". Nhưng đó cũng chỉ là những nét vô cùng đáng yêu của các cô nàng cải lương GenZ mà thôi.

Tâm đầu ý hợp - Mùa 4, 21g10 thứ Ba trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g - Thứ Bảy - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
20g30 - Thứ Sáu - HTV7
20g25 - Thứ Sáu - HTV7
19g - Thứ Ba - HTV7
20g20 - Thứ Sáu - HTV7