Khánh Hòa: Tạm dừng hoạt động bơi, lặn biển tại khu vực Hòn Mun

Khánh Hòa đang tạm dừng hoạt động bơi, lặn biển tại khu vực Hòn Mun do lo ngại ảnh hưởng tới nhiều loài san hô tại Vịnh Nha Trang.

Nguồn: Trung tâm Tin tức