Khai thác, sử dụng tối ưu các di tích, công trình văn hóa trong xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh

Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thái Bình- Nguyễn Thành Danh cho hay, việc triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa bàn hiện 6/6 khu phố đều có không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phường có 2 điểm: Đảng ủy - UBND phường và trung tâm học tập cộng đồng.

Đoàn khảo sát của Ban Thường vụ Thành ủy TPHCM do đồng chí Nguyễn Hồ Hải, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM làm trưởng đoàn đã có buổi khảo sát thiết chế văn hóa cơ sở tại xã, phường, thị trấn gắn với việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại phường Nguyễn Thái Bình và phường Tân Định, Quận 1.

Cùng tham dự có đồng chí Nguyễn Thị Bạch Mai, Thành ủy viên, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Thành ủy TPHCM; Dương Anh Đức, Thành ủy viên, Bí thư Quận ủy Quận 1.

Môi trường thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống


Báo cáo với Đoàn, Bí thư Đảng ủy phường Tân Định Phạm Xuân Khánh cho biết, Phường có dân số lớn nhất trên địa bàn quận (26.000 người), phường không có nhà văn hóa, trung tâm học tập cộng đồng đặt tại trụ sở phường và nơi đây cũng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh. Hiện phường có 3 thiết chế văn hóa như Bia truyền thống chiến dịch Mậu Thân 1968, Bia truyền thống Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, điểm sinh hoạt khu phố; có 3 di tích lịch sử văn hóa và 2 bảo tàng tư nhân địa chỉ đỏ. Đồng chí Phạm Xuân Khánh cho hay, có 10/14 khu phố có không gian văn hóa được xây dựng. Việc xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại các cơ quan, đơn vị, thiết chế văn hóa tạo môi trường thuận lợi để tổ chức tốt các hoạt động giáo dục truyền thống, sinh hoạt chính trị, tư tưởng, góp phần nâng cao ý thức tự giác, tự tu dưỡng, rèn luyện của cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên và trách nhiệm của nhân dân.

Với phường Nguyễn Thái Bình, Bí thư Đảng ủy phường Nguyễn Thành Danh cho hay, việc triển khai không gian văn hóa Hồ Chí Minh tại địa bàn hiện 6/6 khu phố đều có không gian văn hóa Hồ Chí Minh, phường có 2 điểm: Đảng ủy - UBND phường và trung tâm học tập cộng đồng.

Về những điểm còn khó khăn, 2 phường đều cho rằng các thiết chế văn hóa, điểm sinh hoạt văn hóa ở địa bàn còn hạn chế về số lượng và không gian.

Lắng nghe dân để xây dựng không gian văn hóa

Phát biểu tại buổi khảo sát, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cho biết, Quận 1 là địa phương lần đầu tiên đoàn đi khảo sát tại 2 đơn vị cấp phường. Qua việc khảo sát để có chất liệu đưa vào báo cáo thực hiện chương trình hành động của Thành ủy về xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, trước hết là báo cáo năm nay cho Ban chấp hành, rút ra nội dung đưa vào văn kiện báo cáo chính trị của thành phố.

Qua buổi khảo sát và báo cáo tại 2 phường, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhận định, trên tinh thần đặc thù của quận, đơn vị đã có nỗ lực rất lớn để triển khai đưa tư tưởng, đạo đức, phong cách của Bác lan tỏa trong cán bộ, đảng viên và nhân dân. Đây là một mục tiêu lớn đã làm nhiều năm và quan trọng là tính xuyên suốt và tính lan tỏa, thấm sâu và gắn với văn hóa của dân tộc mình. “Chúng ta có mục tiêu xây dựng văn hóa đậm đà bản sắc dân tộc, nền tảng vững chắc xây dựng phát triển kinh tế văn hóa, làm thế nào để khơi gợi truyền thống yêu nước, khát vọng xây dựng Thành phố, quận, phường phồn vinh ấm no hạnh phúc; hun đúc tự hào thành sức mạnh xây dựng đất nước, xây dựng phẩm chất cán bộ, đảng viên, nhân dân TP thấm đẫm tính nghĩa tình, đoàn kết, sáng tạo, dám đương đầu, vượt qua thách thức”, đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Đề cập đến vấn đề bảo tồn, phát huy các giá trị văn hóa, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải yêu cầu các địa phương cần phải có cách quảng bá, khai thác, sử dụng tối ưu các di tích, công trình văn hóa. Thông qua đó, truyền tải tư tưởng tình cảm đối với Thành phố, xây dựng con người Thành phố văn minh - hiện đại - nghĩa tình; đồng thời, cần chú trọng công tác nắm bắt tâm tư, tình cảm của người dân. Đồng chí Nguyễn Hồ Hải lưu ý, Quận 1 phải quan tâm sâu sắc đến người dân, sợi dây liên kết giữa phường đến người dân phải liên tục, thông suốt, “không bị đứt”. “Cần lắng nghe nhân dân vì đây cũng là việc để xây dựng văn hóa” - đồng chí Nguyễn Hồ Hải nhấn mạnh.

Bên cạnh đó, đồng chí Nguyễn Hồ Hải cũng lưu ý, bên cạnh việc chú trọng xây dựng không gian văn hóa Hồ Chí Minh, quận cần chú ý quan tâm xây dựng không gian chống lại những luận điệu xuyên tạc, xấu độc trong xã hội, những vấn đề làm sai lệch lịch sử, để mọi người dân ở Quận 1 phải là cánh tay, hạt nhân trong bảo vệ Đảng, bảo vệ Thành phố. Phó Bí thư Thường trực Thành ủy TPHCM Nguyễn Hồ Hải cũng mong muốn Quận 1 có sản phẩm về văn hóa đặc trưng riêng chào mừng kỷ niệm 50 năm Ngày giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Thành ủy TP.HCM