Cúp Truyền hình TP.HCM lần thứ 34-2022

Kết quả chặng 23: Bảo Lộc - TP.HCM

Kết quả chặng thi đấu 23: TP Bảo Lộc (Lâm Đồng) - TP.HCM, Cuộc đua xe đạp toàn quốc tranh Cúp Truyền hình TP.HCM "Non sông liền một dải – Niềm tin chiến thắng", lần thứ 34-2022, HTV – Tôn Đông Á.

Đan Quỳnh (Theo HTV Thể thao)