Hữu Đằng "Cầu được ước thấy"

Với năng lực "bất khả xâm phạm", Hữu Đằng không né bóng mà quả bóng tự né Hữu Đằng. Quả là "Cầu được ước thấy".

Tiếp chiêu đi chờ chi - Mùa 3 phát sóng vào 20g20 thứ Tư hàng tuần trên HTV7.

Video Chương trình khác
21g10 - Thứ Hai - HTV7
22g45 - Thứ Ba - HTV7
19g30 - Thứ Sáu - HTV7
21g - Thứ Sáu - HTV7
Các TV show về tình yêu
21g - Thứ Sáu - HTV7