Hướng tới Bàu Trắng - HTV Challenge Cup 2023

Đáp lại những tình cảm mà những người đam mê Off-road dành cho HTV Challenge Cup suốt thời gian qua, HTV hứa hẹn sẽ chứa đựng nhiều điều hấp dẫn xuyên suốt ba ngày thi đấu tại Bàu Trắng trong mùa giải mới lần này.

Nguồn: Ban Thể dục Thể thao