Hướng dẫn kiểm soát tài chính trong gia đình cho nữ công nhân lao động

Vừa qua, Hội Liên hiệp Phụ nữ Quận Bình Thạnh đã tổ chức chuyên đề "Kiểm soát tài chính trong gia đình nữ công nhân lao động nhằm chủ động thích ứng an toàn, linh hoạt, hiệu quả với dịch COVID-19".

Nguồn: Trung tâm Tin tức