Hơn 40 trường công bố đề án tuyển sinh đại học 2023

Tính đến nay, cả nước có hơn 40 cơ sở đào tạo đã công bố đề án tuyển sinh đại học năm 2023 với các thông tin về phương thức xét tuyển và tổng chỉ tiêu tuyển sinh.

Nguồn: Trung tâm Tin tức