Học tập Bác Hồ nơi tiền tiêu của Tổ quốc

Các cán bộ, chiến sĩ tại quần đảo Trường Sa luôn học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách của Chủ tịch Hồ Chí Minh, không ngừng rèn luyện,"phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ, Người chiến sĩ Hải quân".

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV