Học sinh TP.HCM trải nghiệm kỹ năng sơ cấp cứu và tham gia giao thông an toàn

Sáng cuối tuần, Lực lượng Đoàn PC08 và hàng trăm thanh niên thuộc Quận Đoàn Quận 7, TP.HCM đã tổ chức buổi tuyên truyền về các kỹ năng tham gia giao thông an toàn cũng như các kỹ năng sơ cấp cứu tại chỗ.

Nguồn: Trung tâm Tin tức