Học sinh TP.HCM thi vào lớp 10 phải đăng ký trực tuyến

Năm 2023, tất cả học sinh TP.HCM thi vào lớp 10 đều phải đăng ký trực tuyến, bao gồm đăng ký thi vào lớp 10 thường, lớp 10 trường chuyên, lớp chuyên trong trường phổ thông và chương trình tiếng Anh tích hợp.

Nguồn: Trung tâm Tin tức HTV